Szolgáltató:
Almania Pro Kft.

 1. Budapest, Tompa u. 22.

Adószám: 26147691-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-304421
Elektronikus elérhetőség: info@almania.hu
Telefonos elérhetőség: +36703104414

Szolgáltatási feltételeink szerviz esetén:

 • Szervizünkben az esetek többségében helyben megvárható javításokat vállalunk. Abban az esetben, ha a javítás több időt igényelne, minden esetben átvételi elismervényt írunk a készülékről, amely tartalmazza az Ügyfél nevét, telefonszámát, a készülék típusát, IMEI és/vagy sorozatszámát és a hiba minél pontosabb leírását. Ezeket az adatokat az Ügyfélnek kell leellenőrizni és jelezni, ha hibát vagy elírást talál az adatokban.
 • Az Ügyfélnek minden esetben kötelessége minél pontosabb hibaleírást adni készüléke állapotáról. A pontatlan vagy valótlan hibaleírásokból eredő javítási késedelem következményeit és ennek esetlegesen felmerülő költségei az Ügyfelet terhelik.
  Amennyiben bevizsgálás után a készülék javítható, az Ügyfélnek jogosultsága van eldönteni, hogy kéri-e a javítást és vállalja-e annak költségeit, abban az esetben is, ha a javítás műszakilag lehetséges, de nem gazdaságos.
 • A javítás során a szerviz dönti el, hogy milyen módját választja a javításnak. Szolgáltató köteles egy árajánlattal tájékoztatni az Ügyfelet, mellyel egy időben egy várható elkészülési időponttal is tájékoztatnia kell az Ügyfelet. Ez a várható elkészülési idő tájékoztató jellegű, nem bír kötelező erővel és ennek hosszabításához a Szolgáltatónak jogosultsága van. Általános esetben a vállalási határidő 1 nap.
 • A készülékeken lévő szoftverekért, adatokért, adathordozók, memóriakártyák tartalmáért a szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal. Ezért Szolgáltató kéri az Ügyfelet, hogy minden esetben legyen egy aktuális biztonsági mentése készülékeiről, mivel az adatok némelyik javításnál, szervizelésnél, szoftverezésnél sérülhetnek.
 • Az átvétel során nem látható, nem tapasztalható, illetve nem jelzett hibák rögzítése nem zárja ki azok átvételkori meglétét, mechanikai sérülést szenvedett eszközök még abban az esetben is, ha a külső sérülés nem látható rajtuk és az eszköz működőképes, a belső integrált áramkörök sérülése következtében működésképtelenné válhatnak, ilyen esetekben a Szolgáltató a felelősséget semmilyen esetben sem vállalja.
 • Beázott készülékek szervizelése esetén nagy eséllyel előfordulhatnak rejtett hibák, melyekért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.
 • Alaplapi javítások esetén fennállhat annak az esélye, hogy rejtett hibák merülhetnek fel, mint például egy alaplapi réteg szakadása. Melegítés hatására a táguló gázok okozhatnak olyan sérülést, melynek következtében a készülék rosszabb állapotba kerülhet, mint eredetileg volt, de akár meg is állhat, vagy teljesen használhatatlanná válik. Ilyen esetekben az alaplapi javítást minden esetben az Ügyfél felelősségére bízva vállaljuk. A javításra leadott készülék bevizsgálási díja: 3000 Ft. Amennyiben elfogadja javítási árajánlatunkat és kéri a javítást, a bevizsgálási díjat nem számoljuk fel. Nem javítható készülékek esetén a bevizsgálás minden esetben díjköteles.
 • Az árajánlat, szolgáltatás vagy szervizelés elkészüléséről az átvételi elismervényen rögzített elérhetőségeken (email, telefonszám) értesítjük Ügyfeleinket. Amennyiben Ügyfelünk nem elérhető, Szolgáltatón kívülálló okok miatt, abban az esetben a leadott készüléket 30 napig tároljuk, 30 nap után értékesíthetjük vagy megsemmisíthetjük.
 • Abban az esetben, ha a készülék szervizelése, szoftverezése befejeződött, a készülék elkészült, vagy esetleg a készülék javíthatatlan, a Szolgáltató ezt jelzi az Ügyfélnek, legkorábban ezután vehető át.
 • Átvételkor minden esetben szükséges, hogy az átvételi elismervény az Ügyfélnél legyen. Ha az átvételi elismervény hiányos, eltűnt, olvashatatlan, Szolgáltatónak csak abban esetben áll módjában visszaadni a készüléket, ha Ügyfél személyi igazolványával igazolt módon megegyezik az átvételi elismervényen szereplő Ügyféllel. Amennyiben ez nem bizonyítható, esetleg az Ügyfél megtagadja az azonosítást abban az esetben csak annak a személynek áll módunkban kiadni a készüléket, aki tudja igazolni tulajdonjogát. (Ez lehet: nyugta, számla, IMEI/Serial számot tartalmazó adás-vételi szerződés.)
 • Ha az Ügyfélnek nincs módja személyesen átvenni a készüléket, megbízottja átveheti azt az ő nevében, abban az esetben, hogyha az Ügyfél előre jelzi ezt a Szolgáltatónak, illetve ha megbízott fel tudja mutatni a készülék átvételi elismervényét.
 • A készülék visszaadásának további feltétele, hogy a munkadíjat az Ügyfél kiegyenlítse. Amennyiben a javításra bármilyen okból nem kerül sor, a mindenkori szerviz díjszabásban meghatározott bevizsgálási díjat kell megfizetni. Ennek kiegyenlítéséig a Ptk. 397. (2) k. Bekezdése alapján a birtokunkba került készüléken fennálló törvényes zálogjogunk alapján, a Munkalapon szereplő tételeket nem áll módunkban visszaszolgáltatni.
 • A javítás során kicserélt alkatrészt csak abban az esetben áll módunkban visszaszolgáltatni, ha azt az Ügyfél időben, legkésőbb az átvételi elismervény aláírásakor jelzi azt a Szolgáltatónak, aki rávezeti ezt az igényt az átvételi elismervényre.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősséget a közvetett és/vagy következménykárok vonatkozásában továbbá az elmaradt hasznokért, illetve a használatkiesésből eredő esetleges károkért is.
 • Az Ügyfél a szolgáltatással és annak teljesítésével kapcsolatos panaszait, kifogásait a helyszínen, illetve a Szolgáltatónál kifüggesztett felügyeleti szerveknél teheti meg.
 • Az Ügyfél hozzájárul az átvételi elismervényen megadott adatai kezeléséhez. A 8. Pontban meghatározott eljárás esetében fentieken kívül személyi igazolványa (külföldi állampolgár esetén útlevélszám), lakcímkártyája vonatkozásában is hozzájárulását is hozzáadja az adatkezeléshez.
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nem a Szolgáltató által beszerzett alkatrészeket nem használja fel a javításnál, mivel erre garanciát vállalni nem tud. Fenntartja a jogot továbbra arra is, ha a Szolgáltató által beszerzett, de más szolgáltató által beszerelt alkatrészre sem vállal garanciát.
 • A Szolgáltató által kiállított Munkalap a Kormányrendelet hatálya alá tartozó esetekben jótállási jegynek is minősül, mely jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik. A jótállási igény a „SZERVIZLAPPAL” érvényesíthető.
 • A jótállási jegy átadása és kitöltése önmagában nem eredményezi a 249/2004. (VII. 27.) Kormányrendelet szerinti, illetőleg bármilyen önkéntes jótállás vállalását, amennyiben a Megrendelő a Ptk. Szerint nem minősül fogyasztónak, illetve amennyiben a szervizmunkát a szerviz szavatosság, vagy jótállás keretében végezte.
 • A jelen általános szerződési feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vállalkozási Szerződésére vonatkozó szakaszai (XXXV. Fejezet 389. – 401. §) az irányadóak. Felek jogvita esetén kitöltik a Pesti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.